I. Úvodní ustanovení

1. Internetový obchod provozuje IDCT network s.r.o. , se sídlem Tišice , Luční 120 , PSČ 277 15 , IČO 02447291, které je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Mětském soudě v Praze pod spis. zn. odd. C , vložka 219444 (dále jen ,,prodávající”).

2. Tyto dodací podmínky se vztahují výhradně na spotřebitele, tedy každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen ,,kupující“).

3. Závazné jsou dodací podmínky ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího ke dni odeslání elektronické objednávky kupujícím. Vztahy neupravené těmito dodacími podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tyto dodací podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

II. Práva a povinnosti

1. Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. V odůvodněných případech může prodávající termín plnění prodloužit.

2. Zboží je dodáváno dle výběru vámi zvoleného v objednávce:

Při objednávce z e-shopu nad 5 000 Kč bez DPH je doprava zdarma.

a) PPL - garantuje doručení následující pracovní den po podání balíku. Cena balíku je 120,- Kč.

b) Osobní odběr na výdejních místech: PPL parcelshop

Na vyzvednutí máte 5 pracovních dní, počínaje následujícím pracovním dnem od obdržení zprávy o připravenosti zboží k odběru. Osobní odběr je zdarma, pouze v případě požadavku na zabalení zboží do kartonu účtujeme balné ve výši 20,- Kč.

3. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví prodávajícího.

4. Za splnění termínu plnění se považuje dodání předmětu plnění kupujícímu ve výdejním místě prodávajícího nebo předání předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci. Je-li sjednán osobní odběr, je za splnění termínu plnění považováno také písemné sdělení (email) prodávajícího adresované kupujícímu, že předmět plnění je připraven k expedici. Odklad převzetí předmětu plnění kupujícím nemá vliv na splnění termínu plnění.

5. Nebezpečí ztráty, poškození, zcizení či jiné škody na zboží přechází na kupujícího v případě osobního odběru okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. V ostatních případech, je-li předmět plnění přepravován v souladu s přepravními pokyny kupujícího, přechází nebezpečí ztráty, poškození, zcizení či jiné škody na zboží na kupujícího okamžikem předání zboží poštovnímu přepravci či prvnímu dopravci za účelem dopravy předmětu plnění kupujícímu.

6. Při převzetí zásilky doporučujeme kupujícímu překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je nutno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Kupující tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo kupujícího uplatnit reklamaci u prodávajícího.